En la web de la FCE (Federació Catalana d'Escacs) ha emitido un comunicado oficial la mañana del 12 de marzo, a raíz de los comunicados oficiales emitidos por la Generalitat (Secretaria d'Esports) respecto a la propagación del coronavirus (COVID-19).

En este comunidado hace referencia a la posibilidad de que pueda verse afectado el Campionat de Catalunya d'Edats 2020, previsto del 9 al 13 de abril en Vila-Seca (Tarragona). Os dejamos el comunicado original (IDIOMA CATALÁN)

Arran de la situació generada a nivell mundial a causa del coronavirus SARS-CoV-2, les mesures preventives que prescriuen les administracions i el Departament de Salut i l’aplicació que se’n deriva, respecte la possible afectació d’aquestes al Campionat de Catalunya d’escacs d’Edats 2020, previst a la Pineda (Vila-seca) del 4 al 9 d’abril.COMUNIQUEM

- La Federació Catalana d’Escacs seguirà totes les instruccions i recomanacions al respecte que doni la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut i el Servei Català de l’Esport.

- En el cas que el torneig s’hagi d’anul·lar per força major, és a dir, que els organismes i governs declaren que no és pot dur a terme l’esdeveniment, l’hotel retornarà l’import íntegre de la reserva.
- En cas que no s’anul·li el torneig, i algú que ha fet la reserva l’anul·la, s'aplicaran les següents despeses de cancel·lació (que són les estàndards per a cancel·lacions de qualsevol tipus):


  • Posteriors a 10 dies d'antelació de l'entrada del client, es facturarà el 25% de la reserva.
  • Entre els 7 dies i 48h abans a l'arribada a l'hotel, es facturarà el 50% de la reserva.
  • En les 48h abans a l'arribada a l'hotel es facturarà el 100%.

- La Comissió esportiva està estudiant els diferents escenaris possibles. Això obstant, donat els canvis constants i les noves informacions que apareixen cada hora, estem davant d’un futur pròxim absolutament incert. Preguem calma i paciència a tots els participants, les famílies i clubs.


- La decisió de com procedir es decidirà en les properes setmanes a la vista dels esdeveniments i de les instruccions i recomanacions dels organismes oficials.

- Això obstant, per vetllar els interessos de l’organització i no perjudicar més encara les empreses vinculades amb l’esdeveniment, la Federació Catalana d’Escacs adoptarà una decisió definitiva com a molt tard el divendres, 20 de març, a les 17:00h.