I Obert Int. Actiu Vila de Manlleu 2020


 BASES DE L’OPEN INTERNACIONAL “VILA DE MANLLEU”

1-ORGANITZACIÓ: Club d'Escacs Manlleu, en col·laboració amb l’Ajuntament de Manlleu, i l’Escola d’Escacs d’Osona.

2-PARTICIPANTS: Jugadors amb llicència federativa en vigor segons els darrers llistats publicats per la Federació Catalana d'Escacs. Els jugadors d’altres territorials han se constar en el llistat de Gestió de Federats (GEFE) de la FEDA. Jugadors de bandera estrangera en la FIDE han de disposat de codi FIDE.

Jugadors que consten en el llistat GEFE, però no tenen codi FIDE, han de posar-se en contacte ambvladimir.zaiats@gmail.com, el dia 1 d’octubre, com a molt tard, per completar la gestió del codi FIDE.

Tot jugador que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà retirat del torneig. Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts.

3-SISTEMA DE COMPETICIÓ I RITME DE JOC: Sistema Suís Holandès FIDE, a 9 rondes, amb un ritme de 15 minuts més 5 segons d’increment acumulatiu a partir de la primera jugada. Els jugadors competiran en un grup únic. Els aparellaments es faran amb suport del programa informàtic Swiss Manager.

L’ordre de forces s’ordenarà per l'ELO FIDE Ràpid, en el seu defecte l'ELO FIDE Estàndard. En cas de no disposar de cap dels anteriors es comptaria l'ELO local del jugador (ELO FCE ràpid o, en el seu defecte, ELO FEDA per a jugadors que apareixen en el llistat GEFE).

4-DIA DE JOC I HORARI: Es jugarà únicament diumengeprox 4 d’octubre de 2020 entre les 10 del matí i les 8 del vespre. La recepció de jugadors i cobrament dels drets d’inscripció començarà a les 9.00 h.

La primera ronda començarà a les 10 hores en punt. Les rondes de la tarda començaran a les 16 hores. El temps d’espera es fixa en 15 minuts.

5-LOCAL DE JOC: Museu del Ter, Passeig del Ter, 2, 08560 Manlleu (Barcelona). Local adaptat per a persones amb discapacitat física. MAPA

6-HOMOLOGACIÓ DEL TORNEIG: El torneig COMPUTARÀ per a ELO FIDE i ELO FCE d’escacs ràpids.

7-DIRECCIÓ DEL TORNEIG I ARBITRATGE: El director del torneig és Roger Saborit Verdaguer. L’àrbitre principal és el Dr. Vladimir Zaiats (AI).

Hi haurà un imprès oficial de reclamacions de la FCE a disposició dels jugadors.

8-DECISIONS ARBITRALS: Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre principal no impediran el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per dirimir les responsabilitats dels implicats (jugadors, arbitres i directius).

9-PREMIS I TROFEUS: Els premis no són acumulables (en el seu cas es lliuraria el de menor significació al següent classificat en el tram corresponent) ni es reparteixen entre els empatats a punts, s'adjudicaran per ordre de classificació segons els sistemes de desempat previstos.

El lliurament de premis es realitzarà després de la darrera ronda, aproximadament a les 19.45 hores dedissabte 3 d’octubre. Vegeu distribució de premis al pressupost adjunt.

10-SISTEMA DE DESEMPAT: Tot just acabada la darrera ronda el jugador present de menor edat extraurà per sorteig l’ordre d’aplicació del segon, tercer i quart sistema de desempat entre els tres següents: Performance recursiva, Mitjana de les Performances Recursives dels oponents, Buchholz (menys el pitjor). S’estableix com desempat fix el resultat particular. S’aplicarà la correcció FIDE de l’“oponent virtual” al desempat de Buchholz.

11-RESTRICCIONS AL LOCAL DE JOC: A tot el recinte està prohibit fumar. Per aplicació de la reglamentació general de competicions es prohibeix, tant a jugadors com a espectadors, tenir el mòbil encès – o altres dispositius electrònics de comunicació - mentre hi hagi alguna partida sense acabar així com intervenir de qualsevol manera en el desenvolupament de les partides alienes. La sanció per portar un dispositiu electrònic de comunicació encès durant el desenvolupament de les partides – pròpies o alienes – serà decisió, en tot cas, de l’equip arbitral i podrà anar des de la perduda de la partida fins a l’expulsió de la prova en cas de reincidència.

Per evitar incidents, durant les partides es prohibeix deixar begudes i menjar mentre s'està jugant davant el tauler. L'incompliment d’aquestes restriccions pot arribar a suposar l’expulsió de la sala dels espectadors i, en cas de reincidència, l’eliminació del torneig del jugador que no les respecti, sense dret a cap mena d’indemnització.

12-DRETS D’INSCRIPCIÓ: Queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors invitats per

l’organització.

• Resta de participants: 20 euros.

• Jugadors del Club d’Escacs Manlleu: 15 euros.

• Menors de 14 anys, majors de 60 anys i jugadors amb alguna discapacitat: 15 euros.

No es podrà participar sense satisfer la quota d’inscripció abans de començar la primera ronda. L’organització es reserva el dret d’admetre o rebutjar una inscripció.

Pagaments anticipats per agilitzar el procés mitjançant ingrés al compte del BBVA amb IBAN ES29 0182 3347

6302 0151 4631 indicant el vostre nom i cognoms. Caldrà abonar-los, si no es fa abans, mitjançant pagament en metàl·lic al Comitè Organitzador del torneig el mateix dissabte 3 d’octubre.

13-INSCRIPCIONS: Les inscripcions es tancaran divendres 2 d’octubre de 2020 a les 22 h. La comunicació es pot realitzar per correu electrònic a gerardcasanovasbarniol@gmail.com.

També es pot avançar per WhatsApp al 676731834. Una inscripció no serà efectiva fins a haver abonat els drets d’inscripció abans de l'inici de la primera ronda.

14-NORMES DE PARTICIPACIÓ: La participació en aquest Torneig implica l’acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al director del mateix. Tot el que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà aplicant, en l’ordre que s’enuncien, els reglaments de la FCDE, la FIDE o la FEDA, adaptats a les característiques del torneig.

15-PREMIS:

Campió: 300 € i Trofeu.

Sots-campió: 200 € i Trofeu.


3r. 150 € i Trofeu.

4t. 100 €.

5è. 80 €.

6è. 70 €.

7è. 60 €.

8è. 50 €.

Tram A: Jugadors amb Elo FIDE 2250 a 2400. 1r. classificat: 70 € i Trofeu.

Tram B: Jugadors amb Elo FIDE 2100 a 2249. 1r. classificat: 70 € i Trofeu.

Tram C: Jugadors amb Elo FIDE de 1950 a 2099. 1r. classificat: 70 € i Trofeu.

Tram D: Jugadors amb Elo FIDE de 1800 a 1949. 1r. classificat: 70 € i Trofeu.

Tram E: Jugadors amb Elo FIDE de 1650 a 1799. 1r. classificat: 70 € i Trofeu.

Tram F: Jugadors amb Elo FIDE fins a 1649. 1r. classificat: 70 € i Trofeu.

Major 60 anys. 1r. Classificat: 30 € i Trofeu.

Millor Local. 1r. Classificat: 30 € i Trofeu.

Millor Sots-14. 1r. Classificat: 30 € i Trofeu

Total Premis 1.520 €

16-NORMATIVA COVID-19: Les mesures bàsiques que hauran de ser respectades en tot moment seran:

• Ús obligatori de la màscara.

• Freqüent rentada de mans amb aigua i sabó, més ús de gel hidroalcohòlic.

• Distància social, en tant que sigui possible guardar-la.

El protocol d’aplicació en el torneig serà el més recent publicat per la FCE (PROTOCOL FCE).

Si les condicions sanitàries desaconsellen la celebració del torneig, hi haurà un anunci especial per part del Comitè Organitzador, En aquest cas, totes les inscripcions satisfetes en el moment de l’anunci seran retornades.


Manlleu, 28 d’agost de 2020

EL COMITÈ ORGANITZADOR

No hay comentarios:

Publicar un comentario