Tancats Club d'Escacs Cor de Marina 2020 

TANCATS CLUB D’ESCACS COR MARINA 2020

Del diumenge 18 d’octubre fins al diumenge 13 de dessembre

Bases del torneig

1.Format. El torneig es disputarà pel Sistema Round Robina 9 rondes.Els Aparellaments es faràn amb el suport del programa informàtic Swiss Manager

2. Local de joc. El local de joc será la seu del Club d’escacs Cor de marina,Rambles nùm.11 Badalona.Local adaptat per persones amb movilitat redüida.Els tres grups es jugaràn a la mateixa seu pero en sales diferents.

3. Grups. El torneig es disputarà en grupsde deu jugadors.Podràn participar tots els jugadors en llicència federativa en vigor.

Grup I: ELO FCE  fins a 1850

Grup II: ELO FCE fins a 2099

GRUP III: Tancat MC (vàlid per normes de Mestre Català). La direcciò determinarà la composiciò del grup atenent a l’elo mitjà necessari i als jugadors interesats en participar.

Els grups de ELO son de carácter estimatiu

4. Presentaciò del jugador/a. El jugador/a s’haurà de presentar abans de passats 60 minuts des de l’inici previst de la ronda. Passat aquest temps perdrà la partida per incompareixença.

5. Dias de joc. El torneig es disputarà els diumenges 18, 25 d’octubre, 1,8,15,22,29 de Novembre i 6, 13 de Dessembre, començant a las 10:00 hores.

6. Ritmes de joc. El torneig es disputarà a un ritme de 90 minuts per tota la partidamès 30 segons d’increment per jugada.

7 Inscripció.

   General:                                                                      35€

   Jugadors (veterans 65)                                             30€

   Jugadors fins a sots-16                                             30€

Les inscripcions s’abonaràn per ingrès bancari al compte indicat a sota indicant el vostre nom i cognoms. Cal enviar per correu electrònic  justificant o portar-lo a la primera ronda.

Nùmero de compte: CaixaBank amb IBAN ES86 2100 0186 5302 0047 6141

La llista es farà per rigoròs ordre dìnscripciò, per la qual cosa, els jugadors que facin la transferencia tindràn preferencia sobre els que esperin a pagar posteriorment a la seva inscripciò.

El club es reserva el dret d’asmissiò un cop complert l’aforament màxim del torneig.Es crearà una llista d’espera si es cobreixen totes les places disponibles, avisant als jugadors interessats per rigoròs ordre dìnscripciò.

8.Formes dìnscripciò.

   Per telefòn  Jaume Triquell   629 776 408

   Per waschap

   Per email   cormarinaescacs@gmail.com

En tots els casos s`haurà de rebre confirmació de la inscripció per part de la direcciò del torneig per tal que la inscripció sigui efectiva en haver rebut el pagament bancari

Data máxima d’inscripció: Dissabte 17 d’octubre de 2020 a las 22:00 hores

9 Premis. (per a cada grup)

1º classificat    Trofeu + inscripció gratuita del Obert Internacional de Badalona 2021

2º classificat    Trofeu + inscripciò gratuita del Obert Internacional de Badalona 2021

3º classificat    Trofeu + inscripciò gratuita del Obert Internacional de Badalona 2021

Per raons sanitàries i de seguretat no es realitzarà cerimònia de lliurament de premis.Els trofeus es posaran a disposiciò dels guanyadors en acabar el torneig, un cop tancades les classificacions de cada grup.

Serà d’aplicaciò el protocol Covid desenvolupat pel Club d’escacs Cor de Marina i que estarà exposat en el local de joc.Cap jugador podrá accedir a la sala de joc si supera els 37,5 graus de temperatura.Si abans dels 60 minuts de començada la ronda, continua amb la temperatura per sobre, comptarà con incomparexeinça.

Si un jugador s`ha de retirar del torneig per raons mediques,el club no retornarà els drets dìnscripció en cap cas,Si un jugador ha de guardar quarentena durant 14 dies, i dàcord amb la direcciò del torneig i el seus rivals, es podrá intentar jugar las partides afectades durant els  diez disponibles, i sempre abans de la darrera ronda del torneig

10. Desempats

       Resultat particular

       Sistema Koya

       Sonnenborg-Berger

       Numero de victòries

       Armagedon

11. Direcció i Arbitratje

El Director del Torneig es Eduard Dominguez.L’equip arbitral estarà dirigit per Miquel Fernández-Diaz (AI).

12. Apel.lacions.

Les decisions arbitrals podrán ser apel.lades per escrit fins a mitja hora desprès d’acabada la ronda al Comitè d’Apel.lació, que estarà format per 3 tirulars i 2 suplents.Les decisions d’aquest Comitè serán definitives i inapel.lables.

13. Us dels telèfons mobils.

D’acors a lleis i Reglaments Anti-Cheating de la FIDE, no es permet portar móbils a la sala de joc. Si es detecta que un jugador porta móvil, perderá la partida.

14. Homologacìo. Els 3 grups serán vàlids per ELO FIDE I FCE

15. Normativa.

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCDE i FIDE per a torneigs tancats, La participaciò en el torneig implica la total acceptaciò dàquestes bases.

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario